Catat! Ini yang Perlu Diperhatikan Sebelum Membuat Desain Kemasan!

Desain kemasanĀ atau pembungkus makanan yang baik selalu terdapat sarana promosi didalamnya. Pembungkus makanan yang langsung berhadapan dengan konsum