Langkah Mudah Menanam Lada

Tanaman lada akan berkembang dengan baik jika menggunakan cara budidaya lada dengan sistem tumpang sela ataupun tumpang sari. Hal tersebut disebabkan