Menentukan Target Pasar Dengan Kemasan Minyak Goreng

Minyak goreng merupakan minyak untuk mengolah suatu bahan baku menjadi olahan siap saji dalam bentuk goreng. Hampir diseluruh lapisan masyarakat, miny